ପ୍ରମାଣପତ୍ର

LEACREEପ୍ରମାଣପତ୍ର

LEACREE ର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ISO 9001 / IATF 16949 ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି | LEACREE 100 ରୁ ଅଧିକ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ସହିତ ବ techn ଷୟିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ହାସଲ କରିଛି |

 • IATF 16949 2016

  IATF 16949 2016

 • ISO 9001:2015

  ISO 9001: 2015

 • America

  ଆମେରିକା

 • Australian

  ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ

 • Costa Rica

  କୋଷ୍ଟାରିକା

 • Egypt

  ମିଶର

 • England

  ଇଂଲଣ୍ଡ

 • Russia

  Russia ଷ

 • Germany

  ଜର୍ମାନୀ

 • Turkey

  ତୁର୍କୀ

 • Patent Certificate

  ପେଟେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

 • Patent Certificate

  ପେଟେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍


ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ:

ଏଠାରେ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |