ଶୀତଦିନିଆ ନିରାପଦ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟିପ୍ସ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ |

ତୁଷାରପାତରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ |ଶୀତଦିନିଆ ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଅଭିଜ୍ଞତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ LEACREE କିଛି ଟିପ୍ସ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ |

WINTER DRIVING TIPS

1. ଆପଣଙ୍କର ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଧକ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟାୟାର ଚାପ, ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫ୍ରିଜ୍ ସ୍ତରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

2. ମନ୍ଥର ଗତି

ତୁମର ଗତି ହ୍ରାସ କରି ଗରିବ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ |ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ୍ ହୁଏ ତେବେ ଧୀର ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବ |

3. ନିଜକୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦିଅ |

ଆପଣଙ୍କ କାର ଏବଂ ଗାଡି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଚୁର କୋଠରୀ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ pr ାରା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି |

4. ମସୃଣ ରୁହନ୍ତୁ |

ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ, ହଠାତ୍ କ udd ଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ - ହଠାତ୍ ବ୍ରେକିଂ, ହଠାତ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ଆସିବା ଇତ୍ୟାଦି | ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଧୀର ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ଥର କରିବାକୁ ଦାବି କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପମ୍ପ କରନ୍ତୁ |

5. ସୋର ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଜଳ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଦା |ଯଦି ଟାୟାର ସ୍ପ୍ରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅଟେ |ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟି ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ |

6. ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ |

ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ |ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କାରର ହେଡଲାଇଟ୍ ଟର୍ନ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ |

 

 

https://www.leacree.com/complete-strut-assembly/


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନ -08-2022 |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ:

ଏଠାରେ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |